Aktuellt Vi har tagit i bruk nettoberäkning den 1.1.2023
9.1.2023
Elnät

Vi har tagit i bruk nettoberäkning den 1.1.2023

 

Året 2023 förde med sig en förändring av nettoberäkning för produktionsanläggningar med produktion samt förbrukning under 100 kVA. Från och med 1.1.2023 tas det inte i nettoberäkningen hänsyn till olika faser eller under vilket ögonblick i mätperioden elen är producerad eller förbrukad. Helheten består nu av produktionen och förbrukningen som skett under en och samma mätperiod. Mätperioden är i nuläget en timme. Denna förändring baserar sig på statsrådets reglering.

 

Vem påverkas av förändringen?

Förändringen berör små- och mikroproducenter, vars produktionsutrustning har en maxeffekt på 100kVA, som både köper och säljer elenergi. Det berör alltså främst producenter av solel. Ändringen träder i kraft automatiskt och kräver inga åtgärder av kunden.

 

Hur fungerar nettoberäkning på timbasis och vad innebär förändringen?

I och med denna förändring har småproducenter möjlighet att utnyttja en större del av den el som man producerar i sin egna fastighet. Den egenproducerade elen går i första hand till kundens eget bruk, om produktionen och förbrukningen sker under samma timme. Den eventuellt oanvända produktionen, överskottsproduktionen, förflyttas till eldistributionsnätet och den krediteras i kundens nättjänstfaktura. Om el både produceras och förbrukas under samma timme, minskar den producerade elen direkt mängden el som bör köpas in.

 

Exempel:

Om kunden förbrukar 10 kWh under samma timme, och producerar själv 4 kilowattimmar, är nettoresultatet 6 kilowattimmar köpt el. I detta fall faktureras kunden enligt 6 kilowattimmar.

 

Den nya nettoberäkningsprincipen baserar sig på statsrådets förordning (länk på finska), enligt vilken den interna nettoberäkningen av elförbrukningens och -produktionens balansräkningsperiod bör genomföras som en tjänst för elhandelns centraliserade informationsutbytesenhet, senast den 1 januari 2023. Målet med regleringen är att specifikt småproducenter ska gynnas, eftersom med reformen kommer en ännu större del av egenproducerad el användas i den egna fastigheten, och därmed minskar mängden köpt el och samtidigt minskar även överföringsavgifterna.

Relaterade nyheter

Kundmeddelande

Som kund får du framöver viktiga kundmeddelanden som SMS och e-post

Läs mer
Kundmeddelande

Så kan vi undvika en energikris - Roger Holm och Kristian Finell reder ut begreppen

Läs mer
Kundmeddelande

Frågor och svar om elbrist

Läs mer
Kundmeddelande

Genom att aktivera vår SMS-tjänst får du avbrottsinformationen rakt i mobilen

Läs mer
Kundmeddelande

Vilseledande telefonförsäljning på Herrfors område

Läs mer
Kundmeddelande

Några av våra kunder har fått felaktigt två fakturor under början av juli

Läs mer
Kundmeddelande

Julens och nyårets öppethållningstider

Läs mer
Kundmeddelande

Elförsäljningen hos elbolagen Fi-Nergy Voima Oy, Fi-nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy har upphört

Läs mer
Kundmeddelande

Avvikande utseende på fakturor med direktbetalning

Läs mer