Överföring av anslutningar

Anslutningsavtalet överförs inte automatiskt till köparen vid överlåtelse av fastighet. Det lönar sig att i köpebrevet göra avtal om överföring av anslutning, i annat fall bör ett separat överlåtelsebrev uppgöras.

 

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab bör informeras om överföringen så fort som möjligt. Även om överföringen är skrivet i köpebrevet, bör nätbolaget som ansvarar för eldistributionen i området meddelas separat eftersom köpebrevet inte kommer till oss automatiskt. En kopia av köpebrevet eller av överlåtelsebrevet bör sändas till vår kundbetjäning.

 

info@herrfors.fi

 

Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad

 

I samband med fastighetsköp lönar det sig för den nya ägaren att säkerställa, av anslutningens överförare, att anslutningsavtalet är överföringsbart. Avtalet kan enligt anslutningsvillkoren överföras till den nya ägaren, när den förra ägarens fordringar vilka hänför sig till anslutningsavtalet, elleveransavtalet eller elnätsavtalet för ifrågavarande elförbrukningsplats har betalats. Överföring av anslutningsavtalet träder i kraft efter Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s godkännande. Ifall Herrfors Nät-Verkko Oy Ab har fordringar på överlåtaren, kan den nya ägaren, för att få el till förbrukningsplatsen, åta sig att svara för fordringarna eller köpa en ny elanslutning.