Upprätthållande av anslutning

Önskar du tillfälligt koppla bort elen från din fastighet? Ifall det för tillfället inte finns behov av el till din fastighet, men du vill säkerställa möjligheten att få elen påkopplad i framtiden, kan du inaktivera din anslutning. Vid en inaktivering kopplar vi bort elen till fastigheten och monterar bort elmätaren och anslutningsledningen från elnätet, detta debiteras enligt våra serviceavgifter. Efter att elen blivit bortkopplad betalar du endast en grundavgift för upprätthållandet av anslutningen, som baserar sig på anslutningens storlek.

 

Ifall du önskar att vi återaktiverar din elanslutning, behöver din elentreprenör göra en granskning för ibruktagande, skriva ett protokoll samt lämna in en anslutningsbeställningsblankett till oss innan återkopplingen av anslutningen. Efter detta returnerar din elentreprenör mätningsformuläret enligt din givna fullmakt, och beställer sedan en påkoppling av oss. Vi kontrollerar att anslutningsledningen är i inkopplingsbart skick och därefter monterar vi elmätaren och aktiverar den till elnätet. Återaktiveringen av anslutningsledningen debiteras enligt våra serviceavgifter.

 

Ifall du varken har behov av elanvändning just nu eller i framtiden, kan du som kund säga upp elanslutningen helt och hållet. Ifall det i framtiden skulle uppstå ett behov av el, behöver man i så fall skaffa en ny elanslutning.

 
Serviceavgifter

 

Överföringsprislista