Aktivering av P1-port

På Herrfors Nät-Verkko är vi måna om att våra kunder pålitligt kan följa med sin elförbrukning och eventuell elproduktion. Som en följd av detta förnyar vi regelbundet elmätarna för att säkerställa att vi uppfyller framtidens krav. 

 

En funktion som kommer med våra nya mätare är att du som kund kan ansluta egen teknisk utrustning för att ta del av mätvärdena i realtid från P1-porten (även kallad HAN-port). Detta möjliggör exempelvis lastbalansering av elbilsladdare och andra hemautomationslösningar som är beroende av hushållets elförbrukning/elproduktion. 

 


För att kunna ansluta egen avläsningsutrustning i P1-porten krävs följande:   


Kamstrup e-meter mätare

 • Avläsningsutrustning kompatibel med P1-standarden (kunden anskaffar/underhåller själv utrustningen)
 • Wifi krävs av de flesta avläsningsenhetern
 • Ifyllt P1 aktiveringsformulär av den person som har tecknat nätavtal med Herrfors
 • Aktivering av P1-port från Herrfors 

 

Kamstrup Omnipower mätare (P1-porten är ej spänningssatt)

 • Kamstrup HAN-P1 modul (hämtas från Herrfors kontor, kostar 50€) 
 • Avläsningsutrustning kompatibel med P1-standarden (kunden anskaffar/underhåller själv utrustningen) 
 • Wifi krävs av de flesta avläsningsenheterna
 • Ifyllt P1 aktiveringsformulär av den person som har tecknat nätavtal med Herrfors 
 • Aktivering av P1-port från Herrfors

Alternativt kan kunder med Kamstrup Omnipower-mätare begära mätarbyte till Kamstrup e-meter (som har spänningssatt P1-port) för 185€.Kunder som har äldre mätare får också beställa aktivering av P1-port, men då måste vi först byta elmätaren innan porten kan aktiveras. Mätarbytet kostar 185€.


Kunden kan också vänta till massmätarbyte och får då kostnadsfritt en ny mätare som har stöd för P1-port (senast 2031).Beställ aktiveringen av P1-port här 

 

Frågor och svar om P1-porten

Om det under mätardisplayen står Kamstrup Omnipower kan du via tilläggsmodulen HAN-P1 få tillgång till P1-port.

Om det
ovanför displayen står Kamstrup OMNIA e-meter finns det inbyggd P1-port i mätaren. 

Om det ovanför displayen står ISKRA stöder mätaren INTE P1-port.

Om det under mätardisplayen står Kamstrup 382 eller Kamstrup 162 stöder mätaren INTE P1-port.

En elmontör kan behövas om det saknas eluttag nära elmätaren och kunden har en avläsningsenhet som kräver extern strömförsörjning. 

HAN-P1 modulen för Kamstrup Omnipower mätare är plug-and-play och kan installeras själv av kunden. 

Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla märken och modeller men följande enheter har blivit testade med Kamstrup Omnipower mätare: 

 • Homewizard Wi-Fi P1 Meter (kräver extern strömkälla) 
 • Smart Gateways Slimme meter wifi gateway (kräver extern strömkälla) 
 • Easee Equalizer (kräver spänningssatt P1 port exempelvis via Homewizard Active P1 Splitter) 

RJ12 hon-kontakt

IEC 62056-21 Mode D. Data sänds okrypterat i ASCII format med Baud rate 115200.

På Kamstrup Omnipower mätare med HAN-P1 modul är P1-porten inte spänningssatt. 

På Kamstrup e-meter är den spänningssatt (5V). 

Det beror på vad du har för egen avläsningsutrustning, men i regel behövs det trådlöst nätverk för att den skall kunna fungera. 

Om kunden har problem med avläsningsutrustningen kan vi utföra felsökning på plats, men om vi konstaterar att porten fungerar och är aktiverad så fakturerar vi en avgift på 90€.