Aktuellt Frågor och svar om elbrist
5.1.2024

Frågor och svar om elbrist

 

Elbrist innebär att vi är i en situation då mer el används än vad som produceras och importeras. Vid elbrist är det sista alternativet för att upprätthålla balansen i elsystemet, att göra kontrollerade planerade elavbrott. Sådana avbrott varar från en till två timmar och cirkuleras mellan områden. Med kontrollerade och cirkulerande avbrott kan man förebygga ett potentiellt långvarigt elavbrott i hela Finland. Risken för elavbrott ökar av en långvarig kall och vindstilla period, samt vid störningar inom elproduktion eller elöverföring. Du kan påverka uppkomsten av elbrist genom att minska din förbrukning. Nedan hittar du frågor och svar gällande elbrist.

 

Vad betyder elbrist?

 • Både elproduktion och konsumtion måste vara i balans hela tiden. Elbrist uppstår, om vi använder mer el än vad som produceras och importeras. I sådana fall behöver man begränsa förbrukningen, så att elsystemet inte kraschar. Stamnätsbolaget Fingrid ansvarar för balansen i Finlands elsystem.

 • Om andra åtgärder inte räcker till i en elbristsituation, behöver elen stängas av områdesvis, så att elsystemets funktion kan säkerställas. Ifall hela Finlands elsystem skulle krascha skulle det ta flera timmar eller till och med längre för att få tillbaka elen. Under den tiden skulle hela samhället vara utan el. Korta, roterande och planerade elavbrott är den sista utvägen för att undvika detta i en elbristsituation.

 • Elbrist upphör när produktionen och importen räcker till för elförbrukningen. Fingrid meddelar när elbristsituationen upphör. Elbrist kan vara återkommande, och då bör Fingrid åter igen agera enligt elbristanvisningarna.


Hur sannolikt är det att elbrist uppstår?

 

 • Elbristsituationer kan uppstå på flera olika sätt, till exempel av en långvarig köldperiod, en felsituation i krafverk eller i elöverföring eller en kombination av dessa. 

 • Elbrist uppstår mest sannolikt under de livligaste konsumtionstimmarna. Elbehovet är vanligtvis som störst på vardagsmorgnar klockan 8-10 och igen tidigt på kvällen, vanligtvis klockan 16-17 samt 19-20. Risken för elbrist minskar av en mild och blåsig vinter samt av minskad elanvändning inom industri och hushåll.


Hur kan man som elkonsument lätta på den strama elmarknadssituationen genom sitt eget agerande?

 

 • Uppkomsten av elbrist kan påverkas genom att elanvändningen minskar. Särskilt viktigt är att minska elkonsumtionen vid de tidpunkter då det på förhand kommit besked om ökad möjlighet till elbrist. Du kan försöka flytta elanvändningen till andra tider än när elbehovet är som störst (kl. 8-10, 16-17 och 19-20). Även med små besparingsåtgärder ger det effekt när ett stort antal personer deltar.

 • Elspartips erbjuder bland annat Motiva och Snäppet Svalare-kampanjen.

Vad händer i en elbristsituation?

 • När elbrist uppstår är situationen under kontroll av experter. Bestämmelser om eventuella begränsningar inom eldistribution har förberetts i förväg. Fingrid och de lokala elnätsbolagen har planer och förberedelser samt inövade åtgärder inför eventuell elbrist.

 • Planer om bortkopplingar vid elbrist har gjorts i förväg så att de mest kritiska platser så som sjukhus, inte utsätts för bortkoppling.

 • Fingrid ger information till lokala elnätsbolag om hur stor effekt el som bör kopplas bort. Efter detta kopplar det lokala elnätsbolaget bort eldistributionen i form av roterande avbrott inom sitt eget ansvarsområde.

 • Längden på ett enskilt elavbrott kan vara upp till två timmar. Avbrott kan behöva göras i samma område fler än en gång.  

 • Avbrotten påbörjas av Fingrids begäran och avbrotten fortsätter tills Fingrid meddelar att elbristen har upphört.

 

Vilka platser utesluts från elavbrott?

 • Platser som utesluts från avbrotten är kritiska verksamheter som är avgörande för samhällets funktion, så som sjukhus.

 • Det är möjligt att vissa kritiska elanvändare kan bli bortkopplade, eftersom elavbrotten måste utföras i stora grupper, där det inte går att välja individuellt vilka fastigheter som blir bortkopplade. Dessutom om elbrist pågår under lång tid, eller begränsningsmängden är stor, kan det finnas behov av att utöka antalet avbrottsbelagda kunder.

 • En del av de kritiska aktörerna är förberedda med egna reservgeneratorer, som startar om el inte finns tillgängligt från elnätet.

 

Hur kan jag förbereda mig för elavbrott på förhand? Vad behöver jag göra innan avbrottet?

 

 • Tänk redan i förväg på hur du skulle agera om elen vore borta i två timmar.

 • När risken för elbrist är känd, rapporteras och kommuniceras det brett. Arbets- och näringsministeriet publicerar ett pressmeddelande när Fingrid meddelat om den strama effektsituationen. Även Fingrid, lokala elnästbolag och media informerar om elbristen och riktlinjer. Följ nyheterna och Fingrids samt det lokala elnätsbolagets kommunikation på sociala medier.

 • Elavbrott kan även uppstå av andra orsaker än elbrist, till exempel på grund av stormar eller enhetsfel. I dessa situationer kan elavbrott vara betydligt längre än eventuella elavbrott som uppstår vid elbrist.

 • Fyll på och underhåll reservförråd med mat och dryck. Enligt de allmänna råden ska varje hem vara beredd på att klara sig självständigt vid störningar i minst 72 timmar. Instruktioner om förberedelser hittar du till exempel på sidan: 72timmar.fi.

 • Håll din telefon och andra informationsteknikenheter laddade och skaffa några reservkraftkällor.

 • Håll dig lugn, experter har situationen under kontroll och åtgärder är både planerade och repeterade på förhand.

 

Vem berättar åt mig när elen stängs av? Hur tidigt får jag reda på avbrottet?

 • När risken för elbrist är känd, rapporteras och kommuniceras det brett. Eventuella begränsningar av eldistributionen kommer att ske kontrollerat och det kommuniceras om dessa i förväg om möjligt, ifall det inte handlar om ett akut fel.

 • Vid elavbrott orsakat av elbrist är det inte alltid möjligt att meddela om dessa i förväg, men det strävas till.

 • Alltid när det är möjligt informerar vi om avbrotten via vår SMS-tjänst. Du kan aktivera SMS-tjänsten här: SMS-tjänst, tjänsten är helt kostnadsfri. Du kan även följa med situationen via vår avbrottskarta samt i Herrfors 24/7-mobilappen.

 

Vad behöver jag göra under avbrottet?

 • Håll dig lugn, experter har situationen under kontroll.

 • Stäng av elapparater som lämnat på, till exempel spisen, kaffekokaren och bastun. Du kan till exempel lämna på lampan i ett rum, så vet du när elen är tillbaka.

 • Undvik att öppna kylskåp och frys, så att livsmedel inte blir varma.

 • Undvik att öppna fönster och ytterdörrar, så att bostaden inte blir kall.

 • Man bör inte kontakta eldistributionsbolaget vid avbrott orsakade av elbrist. Vi rekommenderar att du aktiverar vår SMS-tjänst, så att du kan få SMS vid såväl planerade som oplanerade strömavbrott. Observera att det dock inte alltid är möjligt att informera om elavbrott på förhand.

 

Vad ska jag göra efter ett avbrott?

 • Sätt inte på alla elapparater direkt elen är tillbaka. Det kan fortfarande vara elbristsituation, och elavbrotten roteras mellan andra elanvändare. Det är över lag lönsamt att spara på el.

 • Kontrollera elapparaterna, så att inte till exempel spisen eller bastun har lämnat på när avbrottet börjat.

 • Både under och efter avbrottet är det bra att vara försiktig, när man tappar upp varmt vatten från kranen eller duschen. På grund av avbrottet kan vattnets temperatur variera och det kan komma exceptionellt varmt vatten ur kranarna.

 

Vad göra, ifall jag inte är hemma under avbrottet och därför inte kan kontrollera elapparaterna efter avbrottet?

 • Alltid när man lämnar hemmet för en längre stund, är det bra att lämna hemmet i ett sådant skick så att ett kort elavbrott inte orsakar problem. Elen kan också brytas av andra orsaker än elbrist, till exempel av stormar eller enhetsfel.

 

Vem ersätter, ifall avbrottet orsakar skador för mig?

 • Elavbrott som utförs på grund av elbrist betalas ingen ersättning för, eftersom det inte enligt elmarknadslagen handlar om ett fel i eldistributionen.

 • Roterande avbrott orsakat av elbrist borde inte i sig orsaka direkta skador, så som söndriga apparater eller orsaka att livsmedel blir dåliga. Alla elkonsumenter bör oavsett vara förberedda på elavbrott orsakade av till exempel stormar.

 • Att koppla bort eller på elen borde inte få söndra till exempel elapparater, utan elapparater borde planeras så att de klarar av elavbrott.

 • Vid ett kort, några timmars elavbrott hinner kylskåpet inte bli varmt eller frysen smälta, förutsatt att dörrarna inte öppnas i onödan.

 • Så kallade indirekta skador som orsakats av elavbrott, till exempel förlust av arbetsinkomst på grund av avbrott i arbetet, betalas inte som regel skadestånd för.

 

Vad händer om rören fryser eller frysen smälter?

 

 • Elavbrott i elbristsituationer kan vara i upp till två timmar, varefter elen kopplas tillbaka när avbrotten fortsätter på andra håll, ända tills elbristsituationen upphört. Med detta tillvägagångssätt är syftet att förhindra överdriven kylning av fastigheter och uppkomst av skador (till exempel rör som fryser). Även en frys hinner inte smälta på två timmar, såvida man inte öppnar dörren i onödan.

 • I stadens omfattande fjärrvärmenät är syftet att hålla vattnet i rörelse i alla situationer där vattnet cirkulerar i rörledningen, så att ingen kylning eller frysning kan inträffa.

 

Kan annan ersättning fås för avbrottet?

 • Enligt elmarknadslagen har en kund rätt till skadestånd, ifall det är ett fel i eldistributionen. Vid elavbrott orsakade av elbrist handlar det inte om ett fel i eldistributionen, eftersom avbrottet beror på en orsak utom det lokala elnätsbolagets kontroll.

Aiheeseen liittyviä uutisia

Kundmeddelande

Med nya Herrfors-appen sparar du el, miljö och utgifter

Läs mer
Kundmeddelande

Övergå till e-faktura – vinn en sladdlös dammsugare!

Läs mer
Kundmeddelande

Välkommen att fira Kaukonpäivä med oss i Ylivieska 1.3.2024!

Läs mer