Kontaktförfrågan till Herrfors Nät-Verkko


Vill du ansluta dig till vårt elnät? Planerar du ansluta ett solkraftverk till vårt elnät? Är du intresserad av våra saneringsprojekt inom elnätet, eller kanske du behöver mera information om din elförbrukning och mätning? Lämna en kontaktförfrågan, så tar våra experter kontakt med dig.