Göra anslutningsavtal

Behöver du en ny elanslutning till ditt hus, villa eller någon annan fastighet? Kontakta oss i god tid, så får du din el när du behöver den!

 

Kontakta oss genast då du vet att du ska bygga ett hus och behöver en elanslutning. Från det att du beställt en elanslutning tar det oftast 4–12 veckor innan du är ansluten. Om det är fråga om stora anslutningar utanför befintligt elnät kan leveranstiden vara betydligt längre.

 

För att anslutningen till elnätet ska löpa smidigt behöver du beakta några saker. Läs gärna här om hur det går till, du hittar guiden i vårt dokumentarkiv.

 

Du är också välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Kontaktuppgifter

Johan Sundholm, Jakobstad, Oravais, Maxmo, Terjärv, Pedersöre

06-7815 332

fornamn.efternamn@herrfors.fi


Joonas Häkkilä
, Ylivieska, Alavieska

044-7815 373

fornamn.efternamn@herrfors.fi

 

Hur kommer jag igång?

För att vi ska kunna planera anslutningen behöver vi förhandsuppgifter om byggplatsen, anslutningens storlek, när anslutningen behövs, planerat uppvärmningssätt och huvudcentralens (mätarcentralens) placering. Uppgifterna finns i byggnadens situationsplan och i elplaneringen. I första skedet kan det räcka med någon form av karta som visar byggplatsens placering. Vid behov kommer vi överens om gemensamt besök på platsen för att klargöra möjliga matningsriktningar, lämplig placering för huvudcentralen och annat.

 

Vilka uppgifter behövs?

För att göra ett anslutningsavtal behöver vi följande uppgifter:

 

  • är det frågan om en ny anslutning eller en förändring av en existerande anslutning

  • byggarens namn, personsignum och telefonnummer samt faktureringsadress och byggplatsens adress

  • registernummer och tomtnummer
  • anslutningens storlek
  • uppgifter om uppvärmningssätt och tariff
  • anslutningstidpunkt
  • fastighetens användningsändamål, t.ex. egnahemshus eller fritidshus
  • närmaste plats/adress där elanslutning finns
  • en situationsplan eller en karta över byggplatsen, där anslutningsplatsen/förbrukningsplatsen syns

 

Jordning till byggnader

Enligt elsäkerhetsstandarderna skall varje byggnad som ansluts till elnätet förses med ett konsumentjordning. Konsumentjordningens uppgift är att minska de beröringsspänningar som kan uppstå i byggnaden i en felsituation.

 

Som konsumentjordning ska i första hand användas en jordningselektrod som är inbyggd i, under eller strax utanför byggnadens grundkonstruktion. Eftersom jordtaget ska göras i samband med grundningsarbetet är det viktigt att byggaren i god tid innan byggarbetena inleds kontaktar sin elentreprenör som utför konsumentjordningen.

 

Elmätarens placering

Vad är bästa platsen för ett elskåp? Vi rekommenderar att elmätaren placeras i ett fasadskåp på utsidan av huset. Fasadskåpet kan installeras bredvid någon av ytterdörrarna, under biltaket eller i ett tekniskt utrymme med en ingång utifrån. Rekommendationen gäller ej för fritidsbostäder.

Hyr en elcentral för byggarbetsplatsen

Herrfors Nät-Verkko hyr ut arbetsplatscentraler som kan användas på byggplatsen under byggtiden innan din slutliga huvudcentral är på plats. Kontakta oss på telefonnummer (06) 781 5300.

 

Anslutningsjordkabel

Din byggnad och elnätet i närheten av tomtgränsen kopplas samman med hjälp av en anslutningsjordkabel. Herrfors Nät-Verkko kan utföra arbetet enligt olika alternativ: vi kan gräva och lägga ned anslutningsjordkabeln ända fram till byggnaden eller leverera jordkabeln och överlåta åt entreprenören att ordna nedgrävningen, samt digitalmätning av anslutningsjordkabelns dragning. 

Alternativt kan din elentreprenör både leverera jordkabeln och ta hand om nedgrävningen.

Tillvägagångssättet varierar beroende på hur och var du bygger.

 

Elförbrukningsmätare enligt behov

Mätartypen och hur förbrukningen skall uppmätas (1-tid eller 2-tid, det senare innebär dag- och nattel) anpassas utgående från uppvärmningssätt och din uppskattade årsförbrukning på förbrukningsplatsen. Mätaren levereras av Herrfors Nät-Verkko i samband med inkopplingen till elnätet.

 

Inkoppling till elnätet

Inkoppling till elnätet sker på basen av den inkopplings- och mätarbeställning som din elentreprenör gör hos oss, en så kallad registeranmälan. Den kan i första skedet omfatta bara huvudcentralen/mätarcentralen som din elentreprenör installerat och granskat enligt elsäkerhetsstandarden.

 

Inkopplingen förutsätter vanligtvis att det har uppgjorts ett anslutningsavtal mellan byggaren och Herrfors Nät.

 

Vad kostar anslutningen?

Prisuppgifter för elanslutning och mätapparatur hittar du i dokumentarkivet ovan.