Aktuellt Strömavbrott orsakade av stormen Aila
16.9.2020

Strömavbrott orsakade av stormen Aila

 

(18.9.2020 klo 10.00)

Reparationen av elnätfel orsakade av stormen pågår fortfarande. Reparationsarbetet fortsätter under hela helgen och nästa vecka, både med egen personal och i samarbete med externa aktörer. Nya träd kan falla på linjerna de närmaste dagarna, vilket betyder att strömavbrott kan också återkomma i områden som redan har reparerats tidigare. Vi prioriterar att återställa elen till fastboende, produktion och näringsidkare. 


Vi fortsätter att samla in information om träd som fallit på ellinjerna. Du kan rapportera dessa per telefon eller via vår applikation Herrfors 24/7. Om mängden av el i din fastighet varierar särskilt kraftigt och orsakar kraftiga blinkningar, vrid huvudbrytaren till 0-läge och kontakta vår driftcentral.


Våra kontaktuppgifter, mer information om nollfelet och tips för att hantera ett långt strömavbrott hittar du på vår webbplats https://www.herrfors.fi/sv/felanmaelan/ .


Vi tackar våra kunder för tålamod och stöd under reparationsarbetet.

 

(17.9.2020 kl 15.00)

Effekterna av Aila-stormen på vårt elnät har varit stora, men det flesta felen i vårt distributionsnätområde är redan åtgärdade. En del av högspänningsfelen i Oravais och Maxmo skärgård har åtgärdats men arbetet fortsätter. Vi beräknar att reparationen av lågspänningsfelen, såsom trasiga elstolpar och ledningar, kommer att ta dagar. I reparationsarbetet prioriterar vi i första hand linjer som utgör säkerhetsrisker, liksom huvudlinjerna i högspänningsnätet där det finns flest kunder.

 

Reparationsarbetet kommer att ta flera dagar, men vi arbetar effektivt i olika skift dygnet runt. Som mest har ca. 4800 av Herrfors Näts kunder varit utan elektricitet.

 

Vänligen meddela oss om du ser träd som har fallit på ellinjerna. Om mängden av el i din fastighet varierar särskilt kraftigt och orsakar kraftiga blinkningar, vrid huvudbrytaren till 0-läge och kontakta vår driftcentral.

 

Kontaktuppgifterna hittar du här:

https://www.herrfors.fi/sv/felanmaelan/

 

(16.9.2020 kl 23.30) 

Kraftiga vindar har orsakat strömavbrott i många delar av vårt eldistributionsområde onsdagen den 16.9. Felsökningen har börjat, men eftersom reparationsförhållandena är mycket krävande på grund av mörker och starka vindar, kan nätverksreparation ta lite längre tid än normalt. Det är också mycket viktigt att vi kan säkerställa arbetssäkerheten för våra montörer.


Stormförhållandena kan vara aktuella ännu imorgon, så vi ber våra kunder att läsa våra instruktioner för längre strömavbrott.


Det är särskilt viktigt att komma ihåg att man ska hålla ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter till träd som har fallit på elledningarna. Träden får inte beröras eller röjas. Både trädröjning och reparation av elnätverk är ska skötas av Herrfors Näts personal.


Kontaktinformation för Herrfors Nät felrapportering samt instruktioner för längre strömavbrott finns här: https://www.herrforsnat.fi/sv/felanmaelan/

 

Relaterade nyheter

Rekry

Är du vår nästa regionnätchef?

Läs mer
Rekry

Ta dina första karriärsteg inom energibranschen - Sök sommarjobb hos Herrfors till sommaren 2020

Läs mer