Vakiokorvaukset

Pitkistä sähkökatkoista saa vakiokorvausta. Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköjä vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen yhtäjaksoisesta pituudesta.                            

 

Korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon ja päättyy kun vika on saatu korjatuksi. Jos vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin kun korjaus maastossa voidaan turvallisesti aloittaa. Lisäksi keskeytysajan laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen.

 

Vakiokorvauksen määrä on käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:

 

  • 10 % kun katkos kestänyt vähintään 12 tuntia, mutta vähemmän kuin 24 tuntia
  • 25 % kun katkos kestänyt vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 48 tuntia
  • 50 % kun katkos kestänyt vähintään 48 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia
  • 100 % kun katkos kestänyt vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia
  • 150 % kun katkos kestänyt vähintään 120 tuntia, mutta vähemmän kuin 288 tuntia
  • 200 % kun katkos kestänyt vähintään 288 tuntia

 

Käyttäjälle verkkopalvelun keskeytymisen johdosta kalenterivuoden aikana maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2000 euroa. 1.1.2018 lähtien on yksittäisen verkkopalvelun keskeytyksen osalta maksettavan vakiokorvauksen enimmäismäärä enintään 2000 euroa.

 

Näemme suoraan valvontajärjestelmistämme vakiokorvauksiin oikeutetut asiakkaat. Vakiokorvauksen saamiseksi ei asiakkaan tarvitse erikseen olla yhteydessä sähköyhtiöön. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun.