Ulrika Eklöv

Kundrådgivare

06-7815 324

fornamn.efternamn@katterno.fi

Markus Haapakoski

Kundrådgivare

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mervi Isokoski

Kundrådgivare

08-411 0430

fornamn.efternamn@katterno.fi

Katri Lehtola (moderskapsledig)

Kundrådgivare

06-7815 338

fornamn.efternamn@katterno.fi

Fredrik Näse

Kundbetjäningschef

06-7815 351

fornamn.efternamn@katterno.fi

Anna Sundgren-Pajukangas

Kundrådgivare

06-7815 352

etunimi.sukunimi@katterno.fi

Anne-Maj Svarvar

Kundrådgivare

06-7815 327

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jaana Gäddnäs

Elförsäljningschef

06-7815 321

044-7815 321

fornamn.efternamn@katterno.fi

Johanna Övergaard

Key Account Manager

06-7815 328

044-7815 328

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tommy Bäck

Planeringschef

06-7815 356

044-7815 356

fornamn.efternamn@katterno.fi

Patrik Björkman

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jarl Björkskog

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Martin Borgmästars

Elplanerare

044-7815 365

fornamn.efternamn@katterno.fi

Dennis Fleen

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joachim Granberg

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Matias Grankull

Regionchef

06-7815 300

044-7815 369

fornamn.efternamn@katterno.fi

Per Häggblom

Driftmontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tom Ittonen

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joakim Järn

Arbetsledare

06-7815 339
044 7815 339

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kimmo Junnila

Planeringskoordinator, elplanerare

06-7815 300

044-7815 315

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tomas Karlsson

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jorma Kivilompolo

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kim Kronholm

Lager

06-7815 300

044-7815 494

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Kronlund

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Lasse Laine

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kjell Lund

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tomas Lundkvist

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Carl-Johan Nylund

Driftingenjör

06-7815 360

044-7815 360

fornamn.efternamn@katterno.fi

Peter Nyman

Nätchef

06-7815 376

044-7815 376

fornamn.efternamn@katterno.fi

Pekka Oja

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Peldan

Terrängplanerare

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Trygve Sandells

Driftdejour

06-7815 305

fornamn.efternamn@katterno.fi

Bjarne Sandstedt

Regionnätchef

06-7815 340

050-5527 124

fornamn.efternamn@katterno.fi

Andreas Sundqvist

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Markus Syrjälä

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sami Tampio

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Peter Viklund

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Glenn Vikström

Terrängplanerare

044-7815 359

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joakim Wikman

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Victor Wistbacka

Elplanerare

044-7815 395

fornamn.efternamn@katterno.fi

Vesa Haikara

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Henri Hakalahti

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kauko Klasila

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ari Sorvisto

Kundchef

044-7815 373

fornamn.efternamn@katterno.fi

Antti Ylitalo

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Henrik Snellman

Driftchef

06-7815 368

044-7815 368

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jukka Uusitalo

Linjemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Teijo Vaarala

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jonas Asplund

Utvecklingschef för fjärrvärme

044-7815 331

fornamn.efternamn@katterno.fi

Ronny Forsman

Fjärrvärmeansvarig

06-7815 387

044-7815 387

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jukka Järvelä

Kraftverksoperatör

044-7815 307

fornamn.efternamn@katterno.fi

Magnus Joskitt

Fjärrvärmemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Joakim Käldqvist

Fjärrvärmemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Pekka Nevalainen

Driftingenjör

Fjärrvärmechef

08-4110 459

044-7815 379

fornamn.efternamn@katterno.fi

Tommi Salo

Kraftverkschef

08-4110 468

044-7815 399

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Ström

Driftoperatör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Göran Wiik

Fjärrvärmemontör

06-7815 300

fornamn.efternamn@katterno.fi

Anniina Aho

Marknadsföringsansvarig

044-7815 370

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Björkfors

Systemexpert

040-3565 091

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sabina Björkström

Reskontra

06-7815 358

fornamn.efternamn@katterno.fi

Christoffer Bredbacka

Reskontra

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Enqvist

ICT-support

06-7815 354

044-7815 354

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kristian Finell

VD, Herrfors Nät-Verkko

06-7815 314

044-7815 394

fornamn.efternamn@katterno.fi

Siv Granqvist

Ledningens sekreterare

06-781 5333

044-781 5333

fornamn.efternamn@katterno.fi

Teuvo Haakana

Projektansvarig gatu- och vägbelysning, trafikljus, byggnadsritningar, solpaneler

06-7815 304

044-7815 304

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sari Hauhtonen

Balanshanterare

044-7815 355

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jan Höglund

Personalchef

06-7815 389

044-7815 389

fornamn.efternamn@katterno.fi

Roger Holm

Koncernchef

06-7815 366

040-5852 495

fornamn.efternamn@katterno.fi

Samuel Klemets

Projektingenjör

044-7815 378

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sami Kuusisaari

Projektchef, Katternö elbalans

044-7815 390

fornamn.efternamn@katterno.fi

Lilian Löfholm

Bokförare

06-7815 337

fornamn.efternamn@katterno.fi

Nicolina Nybäck

Moderskapsledig

Reskontra

06-7815 357

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mia Nyman

Specialist, fakturering & kundbetjäningssystem

06-7815 316

fornamn.efternamn@katterno.fi

Andreas Rasmus

Produktionsdirektör

06-7815 396

044-7815 396

fornamn.efternamn@katterno.fi

Thomas Sandkulla

Ekonomichef

06-7815 318

044-7815 318

fornamn.efternamn@katterno.fi

Malin Sandström

Löner

06-7815 315

fornamn.efternamn@katterno.fi

Robert Ståhl

CIO

06-7815 326

044-7815 326

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sebastian Storholm

IT infrastruktur chef

06-7815 397

044-7815 397

fornamn.efternamn@katterno.fi

Stefan Storholm

Katternö Kärnkrafts VD

06-7815 330

044-7815 330

fornamn.efternamn@katterno.fi

Michaela Sunabacka

Controller

06-7815 323

fornamn.efternamn@katterno.fi

Johan Sundholm

Kundchef

06-7815 332

044-7815 332

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikael Sundström

Microscada

06-7815 344

044-7815 344

fornamn.efternamn@katterno.fi

Christoffer Vidjeskog

Underhållsansvarig

044-7815 317

fornamn.efternamn@katterno.fi

Benjam Wärn

Driftingenjör

044-7815 341

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jari Mäki

Kraftverksoperatör

044-7815 392

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jari Rasmus

Driftchef

08-4110 477

044-7815 386

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mia Westerlund

Energiprocessutvecklare

044-7815 367

fornamn.efternamn@katterno.fi

Magnus Högholm

Elplanerare, dokumentering

+358 44 7815 346

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kari Vaara

Regionchef

044-7815 361

fornamn.efternamn@katterno.fi

Sofia Laitala

Bokförare

06-7815 362

fornamn.efternamn@katterno.fi

Mikaela Björkman-Laihorinne

Kundrådgivare

fornamn.efternamn@katterno.fi

Kim Höglund

Systemexpert

040-8317 524

fornamn.efternamn@katterno.fi

Adam Rönnqvist

Elförsäljningschef

044-7815 364

fornamn.efternamn@katterno.fi

Jouni Junttila

Linjemontör

08-4110 400

fornamn.efternamn@katterno.fi