Säker påkoppling

Vi kopplar in elen till din fastighet då vi får meddelande om att du har ett ikraftvarande elavtal med din elförsäljare. Inkopplingen är avgiftsfri ifall beställningen gjorts senast ett dygn före önskad inkopplingstidpunkt. Vi utför inkopplingar vardagar under normal arbetstid. Inkopplingar som sker vid andra tidpunkter faktureras enligt ikraftvarande serviceprislista.

 

Observera att då du beställer el till en ny adress från oss så sänder vi inget skilt meddelande över inkopplingen. Inkopplingen sker endera på distans eller av en montör via elmätaren. För att inkopplingen ska kunna ske säkert är det viktigt att du på förhand ser till så att det på inkopplingsdagen inte finns påslagna elapparater, vilka obevakade kan orsaka farosituationer. Sådana apparater kan vara t.ex. en bastuugn eller en spis som är påslagna.

 

När du flyttar bort från en lägenhet, rekommenderar vi att du stänger av elen i bostaden vid dess huvudbrytare. På detta sätt kan vi säkerställa att inkopplingen sker säkert då nästa invånare flyttar in i bostaden. I egnahemshus och sommarstugor bör man stänga av elen efter elmätaren. Ifall du stänger av elen på huvudströmbrytaren blir också elmätaren utan el vilket medför att man inte kan koppla in elen på distans.

 

Elmätarinformation

Våra elmätare är nu för tiden fjärravlästa, vilket gör att mätarna automatiskt sänder kundens elförbrukning till nätbolaget. De fjärravlästa mätarna möjliggör att förbrukningen kan faktureras enligt verklig förbrukning och inga uppskattningar eller utjämningar behöver faktureras skilt. Med hjälp av de fjärravlästa mätarna kan kunderna själva följa med sin energiförbrukning med en timmes noggrannhet. Dessa mätare förenklar också vårt arbete att hitta eventuella störningar i elöverföringen och felen kan då åtgärdas snabbare.

 

På grund av detta är det viktigt att elen stängs av först efter elmätaren och att elmätaren hålls påslagen. Ifall att en mätare faller bort från fjärravläsningen på grund av att elen stängts av på fel ställe, så orsakar det en felsituation för nätbolaget vilkets korrigering kan leda till onödiga granskningsbesök. I dessa fall får vi heller ingen information om eventuella elavbrott vilket leder till att vi heller inte kan följa med elöverföringen till fastigheten. En fjärravläst mätare från vilken man inte fått mätningar under en längre tid medför också att kunden kan faktureras enligt en uppskattning, fastän det under tiden inte har förekommit någon förbrukning. Se därför vänligen till att elen stängs av först efter elmätaren ifall du stänger av den för en längre tid. På så vis kan vi fjärravläsa mätaren även om fastigheten är utan el.

 

I de fall man utför elarbeten i fastigheten ska elen av säkerhetsskäl stängas av på huvudströmbrytaren.