Regionnät 110kV

Herrfors regionnät distribuerar el från stamnätsbolaget Fingrid, samt anslutna produktionskraftverk inom Katternöbolagens område. Andra nätverksbolag eller -stationer som är anslutna till Herrfors regionnät är bl.a. Elenia samt VR elstationer.

 

Regionnätet består av ca. 410km 110kV-kraftledning som sträcker sig från Vasa – Karleby. Herrfors regionnät opererar även i Norra Österbotten vid Ylivieska.

 

Key Figures

  • Antalet anslutna elstationer till regionnätet 30 st
  • Anslutningspunkter till Fingrid 12st
  • 1 300 GWh


Herrfors regionnät ansvarar för att 110kV elöverföring sker säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt, ”El hela vägen hem”. Herrfors regionnät är lokalt anknutet till alla lokala distributionsnätsbolag. På regionnätsnivå transporteras el från vind-, vatten- och biobränslekraftverk till lokala nät samt till stamnätsbolaget Fingrid.

 

Vi investerar i nya kraftledningar samt underhåll årligen enligt förväntad livslängd på kraftledningar och kringutrustning för regionnätsöverföring.

 

Följ läget i hela elsystemet för Norden via:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suomen-sahkojarjestelma/

 

https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  

 

Kontaktuppgifter:

Carl-Johan Nylund

06-7815 360

044-7815 360

fornamn.efternamn@herrfors.fi

 

Johnny Haga

044-7815 491

fornamn.efternamn@herrfors.fi