Vision och värderingar

Herrfors vision är den samma som för hela Katternögruppen: att utveckla lokalsamhället till en bra plats att leva och bo på och till en attraktiv miljö för företagare. Herrfors roll i detta är att distribuera den energi och den värme som kunderna behöver. Vägledande i detta är att kunna tillhandhålla energin till ett konkurrenskraftigt pris och på ett tryggt och miljövänligt sätt.

Herrfors prioriterar lokala energikällor och lokala lösningar, så länge de kostnadsmässigt kan försvaras. Lokalt engagemang, lokalt samarbete och lokalt ägande är grundpelare för Herrfors verksamhet.

Våra värderingar är:
- Tillförlitligt och ärligt
- Tillsammas och effektivt
- Fördomsfritt utvecklar vi nytt
- Närvarande i kundernas vardag

Vad innebär samhällsansvar?

Samhällsansvar innebär en vilja att bidra till lösningar som är till helhetens fördel och som kan vara till nytta för de många. Infrastrukturfrågorna är ett typexempel. Vägar och hamnar, el- och värmeförsörjning behöver utbyggas med ett helhetstänkande och en samordning för att samhället ska fungera väl.


För elektricitet gäller att den måste produceras i det ögonblick då den ska användas. Helst ska el och värme produceras så nära förbrukningsplatsen som möjligt. Då blir effektiviteten störst och effekterna på miljön minst.

Långsiktigt planerande

En viktig del av samhällsansvaret handlar om att planera långsiktigt för framtiden. Distributionen av el och värme kräver återkommande investeringar, ständig kompetensutveckling och solida finanser. Samhällsansvaret innebär framför allt en strävan till samarbete. På så sätt kan inte bara investeringarna, utan även riskerna delas. Viktigt är att förstå att samarbete är en färskvara. Samarbetsrelationer måste underhållas och ständigt förnyas.

Samhällsansvar innebär en positiv livssyn och en tro att problem kan lösas. På ett par generationer har teknikutvecklingen förändrat vårt samhälle i grund och gjort världen till ett bättre ställe att leva på.