Herrfors – en liten men energisk elleverantör från Österbotten

 

Herrfors är en liten men energisk elleverantör. Vi har energi så det skulle räcka till halva Finland.

 

Mindre är bättre

 

Oavsett om vi diskuterar storleken på fakturan eller klimatavtrycket är mindre oftast bättre. När det gäller elleverantörer är mindre också bättre, på flera olika sätt. Kunderna får bra service på två språk och de anställda vet vad de talar om. Dessutom måste en liten elleverantör alltid anstränga sig lite extra för att kunna kunna mäta sig med större motspelare.

 

En liten leverantör med lång historia…

 

År 1907 blev det livat vid Herrforsen i Kållby då en elgenerator installerades i det lokala träsliperiet. Den var en av Finlands första. När hjulen rullade igång gav generatorn inte bara elektricitet till fabriken utan också till byskolan, gästgiveriet och enskilda gårdar. En liten kraftkälla började omforma byn till en trevligare och mer välfungerande plats att bo på.

 

Hundra år har gått sedan dess och mycket har förändrats. Herrfors är fortsättningsvis en liten men tjänstvillig elleverantör som vill kunna erbjuda energi till närregionen – och varför inte halva Finland.

 

Det spelar ingen roll om du bor i Österbotten, huvudstadsregionen eller mitt ute i skogen. Hos oss finns ett elavtal som passar dig.

 

… och expertis som vi gärna delar med oss av

 

Med stolthet kan vi berätta att vi har marknadens bästa och mest energiska kundservice, det har undersökningar visat. Hos oss möter du alltid en människa, vi fixar eventuella problem snabbt och vi hjälper dig se till att du inte betalar mer än nödvändigt för elen.

 

När det gäller företag syns vår expertis i form av rådgivning och skräddarsydda lösningar för elaval. Om du är osäker på vilket elavtal som skulle passa ditt företag, hör av dig – vi hittar nog en bra lösning.

 

Vår nästa “lilla” utmaning är att erbjuda våra enkla och fiffiga lösningar för elavtal till alla finländare som vill minska sitt klimatavtryck eller sin elfaktura. Vi vill också sprida budskapet om att vem som helst kan producera sin egen el, och med hjälp av vår nya applikation kanske till och med bli en liten elleverantör själv!

 

Bort med dom stora och klumpiga – här kommer en liten men tjänstvillig innovatör!

Vision och värderingar

Herrfors vision är den samma som för hela Herrforsgruppen: att utveckla lokalsamhället till en bra plats att leva och bo på och till en attraktiv miljö för företagare. Herrfors roll i detta är att distribuera den energi och den värme som kunderna behöver. Vägledande i detta är att kunna tillhandhålla energin till ett konkurrenskraftigt pris och på ett tryggt och miljövänligt sätt.

Herrfors prioriterar lokala energikällor och lokala lösningar, så länge de kostnadsmässigt kan försvaras. Lokalt engagemang, lokalt samarbete och lokalt ägande är grundpelare för Herrfors verksamhet.

Våra värderingar är:
- Tillförlitligt och ärligt
- Tillsammas och effektivt
- Fördomsfritt utvecklar vi nytt
- Närvarande i kundernas vardag

Vad innebär samhällsansvar?

Samhällsansvar innebär en vilja att bidra till lösningar som är till helhetens fördel och som kan vara till nytta för de många. Infrastrukturfrågorna är ett typexempel. Vägar och hamnar, el- och värmeförsörjning behöver utbyggas med ett helhetstänkande och en samordning för att samhället ska fungera väl.


För elektricitet gäller att den måste produceras i det ögonblick då den ska användas. Helst ska el och värme produceras så nära förbrukningsplatsen som möjligt. Då blir effektiviteten störst och effekterna på miljön minst.

Långsiktigt planerande

En viktig del av samhällsansvaret handlar om att planera långsiktigt för framtiden. Distributionen av el och värme kräver återkommande investeringar, ständig kompetensutveckling och solida finanser. Samhällsansvaret innebär framför allt en strävan till samarbete. På så sätt kan inte bara investeringarna, utan även riskerna delas. Viktigt är att förstå att samarbete är en färskvara. Samarbetsrelationer måste underhållas och ständigt förnyas.

Samhällsansvar innebär en positiv livssyn och en tro att problem kan lösas. På ett par generationer har teknikutvecklingen förändrat vårt samhälle i grund och gjort världen till ett bättre ställe att leva på.