Få SMS om avbrott i elnätet

Nu kan du få SMS från Herrfors Nät vid såväl planerade som oplanerade strömavbrott. SMS-tjänsten är helt kostnadsfri. Du kan också välja om du önskar få meddelanden endast på dagtid eller dygnet runt

 

För att aktivera tjänsten, logga in med din förbrukningsplats och kundnummer via vår förbrukningstjänst. Du hittar uppgifterna på din senaste faktura. Du kan använda antingen den gamla 6- eller 8-siffriga förbrukningsplatsnummern eller den nya längre 18-siffriga förbrukningsplatsnummern. 

 

Till tjänsten

Få SMS om avbrott i fjärrvärmeleveransen

Vill du hålla dig uppdaterad gällande avbrott i fjärrvärmeleveransen? Genom att registrera dig till Herrfors SMS-tjänst för fjärrvärme får du ett kostnadsfritt sms-meddelande / e-post om kommande avbrott i fjärrvärmeleveransen till din förbrukningsplats inom Herrfors fjärrvärmenät. Du kan välja om du önskar få meddelanden endast på dagtid eller dygnet runt


För att aktivera tjänsten, logga in med din förbrukningsplats och kundnummer via vår förbrukningstjänst. Du hittar uppgifterna på din senaste faktura. Du kan använda antingen den gamla 6- eller 8-siffriga förbrukningsplatsnummern eller den nya längre 18-siffriga förbrukningsplatsnummern. 

 

Till tjänsten