Aktuellt Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo
6.5.2024
Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

 

Vi förbättrar driftsäkerheten i vårt elnät för i avvikande väderleksförhållanden. Därför utför vi toppsågning av träd som hotar ledningen för Toby – Kovjoki och Kovjoki - Lotlax 110kV kraftledningar samt Toby – Hirvisuo 400kV  i kraftledningens närområde. Sågningsarbetet förverkligas under perioden april till maj 2024. Arbetet utförs i samarbete med Fingrid.


Toppning av träd i kantzonen som hotar ledningen utförs med en såg utrustning monterad på en helikopter. Arbetet utförs av Eltel Networks Oy tillsammans med helikopteroperatören. För driftsäkerhetens skull toppas för långa träd cirka en till fem meter
. Syftet är att uppnå ett läge där träden inte behöver behandlas på nytt under de följande 10-15 åren.

På samma gång toppas också de träd utanför kantzonen som kan anses äventyra eldistributionen enligt elmarknadslagens 40§.


Ifall träden inte kan behandlas med helikopter fälls de överlånga träden med hjälp av skogsarbetare i samband med toppsågningen. De avverkade träden lämnas kvar för markägarens egen användning.


Sågningen
utförs dagtid mellan 10.4.– 15.5.2024 Vid sågning ber vi Er hålla ett säkerhetsavstånd på minst 90 meters avstånd från linjegatan, p.g.a. fallande trädtoppar.


Placeringen av den linje som nu skall behandlas kan Ni granska på kartorna nedan. 

Karta Toby-Kovjoki

Karta Kovjoki-Sorvisto-Hirvisuo


För Er säkerhets skull, ifall ni besöker arbetsområdet beakta 90 meters säkerhetsavstånd till helikoptern samt var god meddela er ankomst åt arbetsplatsens kontaktperson. Minimi skyddsutrustning för arbetsplatsbesök är en varselfärgad väst eller rock samt skyddshjälm.


Tilläggsuppgifter kan fås på Tukes nät-sidor, i broschyren ”Känn till säkerhetsriskerna innan du agerar”.

 

Tilläggsinformation: 

Eltel Networks Oy
Antti Laitinen
tel. 040 311 2311
antti.laitinen@eltelnetworks.com

 

Relaterade nyheter

Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna

Läs mer
Nyhet

Herrfors har Finlands nöjdaste elkunder

Läs mer