Aktuellt Vi planerar framtidens elnät - bekanta dig med Herrfors Nät-Verkkos utvecklingsplan och ge respons!
30.4.2024
Elnät

Vi planerar framtidens elnät - bekanta dig med Herrfors Nät-Verkkos utvecklingsplan och ge respons!

 

Lär känna elnätet i ditt område och påverka dess utveckling! Du kan ge feedback på utvecklingsplanen från 1.5. Det offentliga hörandet för utvecklingsplanen avslutas den 31 maj 2024.

 

Sedan 2014 har varje finländskt eldistributionsbolag utarbetat sin egen nätutvecklingsplan för godkännande av Energimyndigheten. I år kommer eldistributionsbolagens utvecklingsplaner för andra gången att visas offentligt och kommenteras av eldistributionsbolagets kunder – inklusive Herrfors Nät-Verkkos.

 

I den nya utvecklingsplanen presenteras för första gången kartor över ledig kapacitet för konsumtion och produktion som kan anslutas till nätet.

 

Vad är nätets utvecklingsplan?

Utvecklingsplanen anger Herrfors Nät-Verkkos planeringsprinciper, nätutvecklingsbehov och planerade investeringar för de kommande tio åren. Syftet med planen är att säkerställa att distributionsnätet uppfyller kraven i den föränderliga verksamhetsmiljön för elöverföring även i framtiden.

 

Nätutvecklingsplanen har utarbetats med hänsyn till de olika megatrenderna i verksamhetsmiljön relaterade till bostäder och elektrifiering, produktionsprognoser, allt vanligare väderfenomen, effekterna av konsumtion och produktion på elnätet samt byggmetoderna för ett vädersäkert elnät. Vår utvecklingsplan innehåller mycket intressant information om framtidens elnät och megatrender som kommer att påverka våra kunder lokalt. Vi hoppas att det offentliga samrådet ska inspirera våra kunder att sätta sig in i planens innehåll och ta tillfället i akt att påverka utvecklingen av framtidens elnät. 

 

Bekanta dig med planen och ge respons!

 

Herrfors Nät-Verkkos utvecklingsplan för eldistributionsnätet består av följande delar: 
  1. Förändringar i verksamhetsmiljön och utvecklingsmöjligheter
  2. Utgångspunkter för utvecklingsplanen för eldistributionsnätet
  3. Strategi för utveckling av utvecklingszoner och distributionsnät
  4. Kostnadsjämförelse av strukturella lösningar i utvecklingszoner
  5. Långsiktsplanen 2024-2033
  6. Utvecklingsåtgärder 2024-2025
  7. Utvecklingsåtgärder 2022-2023

Bekanta dig med vår utvecklingsplan och ge respons!

Du kan ge feedback på utvecklingsplanen mellan 1 maj och 31 maj 2024. Utvecklingsplanen kan kommenteras av alla kunder på Herrfors Nät-Verkkos distributionsnät samt operatörerna av stamnätet och högspänningsdistributionsnätet. Kommentarer kommer endast att tas emot via länken nedan. Alla med namn försedda mottagna kommentarer kommer att distribueras offentligt, förutom identiteten på kommentatorn, senast den 30 juni 2024.

 

Ge din respons här!

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna

Läs mer