Aktuellt Herrfors Nät-Verkko och ABO Wind inleder samarbete angående kraftledningar
13.12.2021
Nyhet

Herrfors Nät-Verkko och ABO Wind inleder samarbete angående kraftledningar

 

Elnätverksbolaget Herrfors Nät-Verkko och vindkraftsbolaget ABO Wind inleder samarbete för att utreda möjliga gemensamma kraftledningsrutter från Purmo Vindpark till stamnätverket. Utredningarna undersöker en potentiell användning av befintliga elöverföringslinjer i området. ”Målet är att använda elöverföringsrutter som minimerar inverkan på miljön. Vi utreder också möjligheten till gemensamma kraftledningsstolpar för Herrfors’ eldistributionsledningar och ABO Winds anslutningsledning där det är möjligt. Användning av befintliga eller gemensamma kraftledningsrutter minskar ytan av ledningsområdena och därmed även miljökonsekvenserna” säger Markus Ehrström projektchef för Purmo Vindpark. Purmo Vindpark planeras att kopplas upp till stamnätet vid den planerade elstationen i Sandås.

I Purmo Vindparks MKB-program finns tre olika elöverföringsrutter. Utöver dessa kommer även nya elöverföringsrutter att utredas mellan Sandås och Purmo Vindpark. Purmo Vindparks MKB-beskrivning kommer för påseende under året 2022. Invånarna har möjlighet att kommentera planerna under MKB och planläggningsprocessen. Purmo Vindparks planläggningsmaterial uppskattas bli färdigt 2023.


Herrfors är ett elnätverksbolag i Österbotten med lång historia. ”Det är viktigt att Purmo Vindpark förverkligas, så att även den elstation som Fingrid planerat bygga i Sandås förverkligas. Sandås elstation kommer att förstärka elnätet och säkerställa en säker och välfungerande eldistribution i Österbotten även i framtiden” säger Herrfors Nät-Verkko verkställande direktör Kristian Finell. 

 

Om Herrfors:
Herrfors Nät ingår i Katternökoncernen och är ett helägt dotterbolag till Herrfors. Herrfors Nät bedriver elnätsverksamhet inom två olika segment, distributionsnätet och regionnätet. Distributionsnätet förser industrin och privathushåll med elkraft i Jakobstad och Ylivieska städer samt i Larsmo, Terjärv, Pedersöre, Oravais, Maxmo och Vörå. Regionnätet överför elkraft från stamnätet till distributionsnätet, och betjänar regionens elbolag. Vår målsättning är att förse våra 33 500 kunder med störningsfri elkraft, och att betjäna regionens energibolag via regionnätet. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en säker elöverföring till ett konkurrenskraftigt pris. Till våra långsiktiga målsättningar hör att vädersäkra elnätet enligt kraven i elmarknadslagen och att förbereda nätet och bygga nya kopplingsmöjligheter för kommande vindkraftsetableringar. Vi siktar också på ett allt smartare elnät och en så hög automationsgrad som möjligt.


Kontaktperson:
Kristian Finell
Verkställande direktör
Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
+358 447 815 394
kristian.finell@katterno.fi


Om ABO Wind:
ABO Wind har framgångsrikt planerat, byggt och underhållit vindkraftsparker i Finland från och med 2013. I Finland har ABO Wind byggt 29 kraftverk och har 47 vindkraftverk under konstruktion. ABO Wind Oy är en del av ABO Wind -koncernen, som har från och med 1996 byggt över 700 sol- och vindkraftverk, med en effekt över 1500 MW. Företaget har för närvarande mer än 700 anställda i projektutveckling, finansiering, konstruktion, operation och underhåll för att främja en hållbar elproduktion.

Kontaktperson:
Markus Ehrström
ABO Wind Oy
+358 400 428 823
markus.ehrstrom@abo-wind.fi

Relaterade nyheter

Nyhet

Sponsorering för din förening, organisation eller ditt evenemang?

Läs mer
Nyhet

Vi förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd

Läs mer