Aktuellt Herrfors Nät-Verkko förnyar viktig knutpunkt inom regionnätet
1.4.2020

Herrfors Nät-Verkko förnyar viktig knutpunkt inom regionnätet

 

En GIS-lösning som representerar toppteknologi för elstationer höjer eldistributionens tillförlitlighet och utrustar Herrfors Nät-Verkko Ab:s elnät inför en märkbar ökning av vindkraften.

 

ABB Power Grids bygger en 110 kilovolts gasisolerad GIS-elstation för regionnätet åt Herrfors, vilken ersätter den i bruk varande luftisolerade stationen. GIS-lösningen, som främst används i centrum i större städer, minskar storleken på stationen till en femtedel, men det var inte utrymmesbristen som styrde valet vid Jussila elstation i Nykarleby. Runt omkring finns både skog och åkrar.

 

”Den gasisolerade anläggningen, eller GIS-anläggningen, höjer elstationens tillförlitlighet och användbarhet till en nivå som inte ens den mest kvalitativa luftisolerade stationen kan uppnå. Livslängden för en GIS-station är lång, den kräver lite service och det är inte ens nödvändigt med avbrott i elöverföringen under servicearbetena. Också de byggtida avbrotten blir mycket korta”, säger försäljningschef Pertti Välimaa från ABB Power Grids Finland.

 

”Viktiga kriterier för oss vid valet var leveranssäkerhet, snabb byggtidtabell, så korta driftavbrott som möjligt samt låga underhållskostnader under stationens livscykel. Vi litar på att vårt val uppfyller dessa kriterier. Det skulle ha funnits utrymme att bygga en luftisolerad station, men vi beslöt oss för GIS-lösningen”, säger verkställande direktör Kristian Finell från Herrfors Nät-Verkko.

 

 

Vindkraft tryggt till nätet

 

Det behövs en tillförlitlig överföring för att Herrfors skall kunna betjäna områdets kunder, industri och jordbruk i enlighet med växande krav. Tillförlitlighet behövs också vid överföringen av den inom området ökande vindkraften.

 

I närheten av Jussila kopplingsstation byggs för tillfället två vindparker. Kröpulns vindpark byggs i Nykarleby och Storbackens park byggs i Vörå. Vid båda parkerna uppförs sju turbiner. Utöver detta planeras flera nya vindparker inom regionen under kommande år.

 

Elen från vindparkerna leds via Jussila elstation till Fingrids stamnät. För närvarande går det ledningar från stationen i fem olika riktningar, men i den nya stationen blir det t.o.m. nio utgångar. Stationen förbereds för att i framtiden kunna ta emot den vindkraft som planeras inom området. Jussila stationen blir en av Herrfors Näts viktigaste knutpunkter inom regionnätet, vilket också ledde till att valet blev den mera tillförlitliga och helhetsekonomiskt fördelaktiga GIS-tekniken.

 

 

Digitalt övervakningssystem som stöd för administrationen av nätegendomen

 

Vindkraftsproduktionen beräknas starta i slutet av år 2021, men elstationen planeras stå klar redan i april samma år. Detta innebär ett drygt år för planering och byggande av stationen. ABB Power Grids Finland, som startade som ett självständigt bolag i november 2019, svarar för planering och ledning av hela projektet. GIS-anläggningen kommer från Tyskland. Elen strömmar genom det gamla luftisolerade kopplingsfältet samtidigt som den nya stationsbyggnaden uppförs intill. De från byggnadens källare utgående jordkablarna kopplas till luftledningarna först när allt är klart för byte av station.

 

Förändringen syns även vid Herrfors driftcentral, dit den nya stationen sänder detaljerade uppgifter om stationens och nätets status. Elstationen förses med ett ABB AbilityTM RelCareTM -system som analyserar insamlat data från driften av elsystemet samt beräknar behovet av underhåll baserat på systemets användning och bedömning av risker, i stället för det traditionella tidsintervallbaserade underhållet. 

 

”ABB RelCare stöder elsystemägarna vid egendomsförvaltningen genom att tillföra ABB Power Grids omfattande teknologikunnande som stöd för ägarnas underhåll och det är också en port till övriga distanstjänster. Som bäst sänks livstidskostnaderna ytterligare utan att den höga driftsnivån förändras”, säger Välimaa.

 

ABB har redan mer än ett halvt sekels erfarenhet av planering och leverans av GIS-elstationer. Till Herrfors nät valdes en modell, som har använts världsomspännande och som har vidareutvecklats baserat på driftserfarenheter redan under 30 års tid.

 

Det kontinuerligt mera komplicerade energisystemet kräver fortgående förnyelse, där kraven på elnätens och elstationernas driftsäkerhet blir ännu högre. Nya tillförlitliga lösningar förutsätts bl.a. av en ökande produktion av förnybar el, samt den balanserande mera flexiblare förbrukningen av el.

 

Fotograf: Esa Siltaloppi

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd.

Läs mer
Nyhet

Katternöbolagens årsberättelse 2019 är publicerad

Läs mer