Aktuellt Har du som vår kund frågor kring överföringspriserna?
24.2.2020

Har du som vår kund frågor kring överföringspriserna? Låt oss gärna svara på de. 

 

Varför höjs priserna?
Elmarknadslagen förpliktigar oss att vädersäkra elnätet. Priserna höjs för att täcka de ökade kostnader som orsakas av investeringar i vädersäkrande av elnätet, samt för att på sikt utjämna den prisskillnad som förekommer inom Herrfors olika distributionsområden.

Priserna höjs ju varje år. Varför det?
Investeringarna fortgår och det finns kontinuerligt ett behov av att täcka dessa kostnader. Bolaget har under de senaste fem åren investerat 33 miljoner euro i elnätet.

Varför skall jag som bor i stan betala samma pris om de som bor på landet?
Elnätsverksamheten är uppbyggd så att priset inom ett nätområde skall vara samma. Detta är reglerat i elmarknadslagen. Herrfors Nät har för tillfället ett undantagslov från Energimyndigheten för att kunna hålla separata priser med villkoret att priserna på sikt justeras för att uppnå samma nivå.

Jag har kontrollerat priserna på Energimyndighetens hemsida och tycker inte att Herrfors överföringspriser är låga.
Medelpriserna för Jakobstad och Larsmo distributionsområden visas inte för till fället på Energimyndighetens sida. De priser som Energimyndigheten uppger är medelpriser för Herrfors övriga distributionsområden, och där ligger Herrfors Näts överföringspriser kring medelnivå.

Får bolag i monopolställning justera priset hur de vill?
Nej, elnätsverksamheten är strikt reglerad och övervakas av Energimyndigheten. Myndigheten kontrollerar att prisnivån är skälig och att bolaget inte tar ut en överavkastning genom för höga priser.

Vad säger elmarknadslagen?
Elmarknadslagen från 2013 innehåller krav om att vädersäkra elnätet. Nätet skall förnyas för att klara storm och snölast och för att unvika längre avbrott. Detta leder till ökade investeringar och detta kräver i sin tur högre överföringspriser. Bolaget följer de krav som lagstiftarna satt och återkommande prishöjningar är en direkt följd av detta.

Jag som kund har fortfarande upplevt elavbrott. Varför skall jag betala ett högre pris?
Elnätet är stort och omöjligt att få helt störningsfritt. Investeringarna sker stegvis under en 15-årsperiod fram till 2028 och det förbättrar läget kontinuerligt. Alla elanvändare i landet upplever högre överföringspriser fast vädersäkrandet ännu inte gett resultat för just dem. Störningar i elnätet kan även orsakas utanför vårt nät (andra nät, stamnätet, kraftverk). Detta kan orsaka avbrott som Herrfors inte kan påverka, men det är lyckligtvis mycket ovanligt att sådana situationer uppstår.

Elpriset har ju gått ner. Varför höjs överföringspriserna?
Elpriset är priset på energin, där inverkar främst tillgång och efterfrågan på energi. Överföringspriset är distributionen av energin, alltså själva elnätet. Energin som distribueras tas ut antingen från våra egna kraftverk eller från stamnätet Fingrid och distribueras vidare till kunderna. Kostnaderna för överföring består av energiuttaget ur Fingrids stamnät, kostnaderna för att driva och underhålla elnätet samt investeringarna i vädersäkrandet av nätet.

Varför kostar el så mycket?
Totala kostnaden för att lamporna lyser och (el)värmen är på består av 33% skatt, 33% elenergi och 34% överföringsavgifter. Jämför man på europeisk nivå ligger överföringspriserna i Finland bland de billigare i Europa. Vilket tyder på en effektivt fungerande verksamhet. Överföringen kostar mindre än i många andra europeiska länder, trots att Finland är glest befolkat och har kallt klimat. 

Hur kan jag minska mina elkostnader?
Som kund kan du påverka din elförbrukning genom att spara på elanvändningen bl.a. genom att sänka värmen och begränsa användningen av elapparater med hög förbrukning t.ex. elbastu och elvärmebatterier. Information och elspartips hittar du på vår hemsida.

Nu är jag trött på höjda priser. Kan jag producera min el själv?
Ja, egna solpaneler är ett allt mera attraktivt sätt att minska sitt eluttag ur elnätet. Med rätt dimensionerade solpaneler kan man sänka sin elförbrukning. Återbetalningstiden på solpaneler ligger i dagsläget på 8-15 år. Att bli helt självförsörjande (s.k. off-grid) är dock inte möjligt med enbart solpaneler i finska förhållandena. Information om solpaneler finns på www.nordicsunrise.fi

Vad får jag för det jag betalar?
El i uttaget, och vi gör vårt bästa för att det skall fungera 24/7 året om. Det mesta i samhället är beroende av el. En kall mörk vinterdag är det nog rätt skönt att “elen finns i uttaget” för att tillgodose behovet av belysning, värme, varmvatten, kaffekokaren, motorvärmaren, internet, tv och allt annat som är beroende av fungerande elöverföring.

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi förnyar elmätarna i Jakobstad med omnejd.

Läs mer
Nyhet

Katternöbolagens årsberättelse 2019 är publicerad

Läs mer