Aktuellt Gemensamt informationsutbytessystem snabbar upp kundservicen för elbolagen
2.2.2022
Nyhet

Gemensamt informationsutbytessystem snabbar upp kundservicen för elbolagen

Datahub är ett centraliserat informationsutbytessystem för detaljhandelns elmarknad, som lagrar information om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahubs data används av cirka 80 elförsäljare och 80 distributionsnätsföretag för att betjäna sina kunder, det vill säga elanvändare. Ett gemensamt system förbättrar och snabbar på den service som elanvändaren får när olika parter i informationsutbytet (elförsäljare, distributionsnätsföretag) verkar i samma system. Systemet innehåller information om användningsplats för el, elförbrukning och elavtal. Det nya systemet kommer att tas i bruk den 21.2.2022. (Fingrid, 2022).


Systemet påskyndar, förenklar, förbättrar och effektiviserar alla parters verksamhet då de olika kärnuppgifterna kring elanvändningen finns samlade på endast ett ställe. En annan fördel med den centraliserade lösningen är att informationen är lika och samtidigt tillgänglig för alla parter. Det är dock bara den part som har rättigheterna till informationen i datahubben som kan hämta datan. För att säkerställa en säker delning av information måste alla kunder och platser kunna identifieras med säkerhet. För att identifiera kunduppgifter används ett personnummer för konsumentkunder och ett FO-nummer för företag.


Du hittar de vanligaste frågorna om Datahuben på Fingrids hemsida.


Fingrids informationsvideo
förklarar tydligt syftet med Datahuben.

 

Hur kommer det nya informationsutbytessystemet att påverka Herrfors och Herrfors Nät-Verkkos kunder?

  1. För att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet för informationsutbyte, kan elförsäljarbyten som görs under perioden 3.2. – 20.2. avtalas att börja tidigast 8.3.2022. Ifall det är fråga om flyttning eller om du redan är kund hos oss, men vill byta till annan typ av avtal från vårt utbud, kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 06-7815300 vardagar från kl. 9 – 16.

  2. Förbrukningsplatsens nummer ändras från det gamla 6- eller 8-tecken-numret till det nya 18-teckens GSRN numret. Även om längden på det gamla numret ändras, talar vi fortfarande om förbrukningsplatsnummer. I framtiden kommer endast det nya GSRN att synas på fakturorna. När du loggar in på Herrfors eller Herrfors Nät-Verkkos onlinetjänster kan du använda antingen ditt gamla eller ditt nya förbrukningsplatsnummer. Har du blivit vår elförsäljningskund efter den 20.2.2022 kan du endast använda det nya längre GSRN:et för att logga in.

  3. Det nya informationsutbytessystemet berör bara våra elförsäljnings- och eldistributionskunder, inte våra fjärrvärmekunder.

  4. Kundportalen för Datahubs konsumentkunder öppnas den 15.3.2022. I portalen kan konsumentkunder se sin egen information, såsom kund-, plats-, konsumtions- och avtalsinformation. Till portalen loggar du in med hjälp av din bankID. Observera att språket på inloggningssidan beror på standardspråket för din webbläsarinställningar. Efter att ha loggat in kan du välja ett annat språk för tjänsten.
    Logga in här (länken till Fingrids finsk hemsida).

Relaterade nyheter

Nyhet

Vi utför toppsågning vid ledningar Toby-Kovjoki, Kovjoki-Lotlax och Toby-Hirvisuo

Läs mer
Nyhet

Herrfors det mest hållbara elbolaget i branschen enligt kunderna

Läs mer