Mikroproduktion

Planerar du att skaffa egen elproduktion? Vad spännande! Här hittar du våra bästa tips för att garantera en lyckad och säker ibruktagning.

 

Anslutning av småskalig elproduktion

Mikroproduktion innebär alla nätanslutna produktionsanläggningar som är under 100kVA. Oftast gäller det solpaneler eller små vindkraftverk. Vanligtvis producerar mikroproduktionsanläggningarna el endast för eget bruk, men nu som då producerar de även så kallad överskottsenergi vilket måste också hitta sin köpare. Du kan ta kontakt med din lokala eller nuvarande elförsäljare för att teckna ett försäljningsavtal. Överskottsenergi produceras alltid när din produktionsanläggning producerar mera el än vad du konsumerar själv. 

 

Vid inkoppling av en produktionsanläggning bör man beakta anläggningens märkeffekt så att den inte överstiger huvudsäkringarnas storlek.

 

Maximala anläggningseffekten enligt huvudsäkringsstorleken:

3 x 25 A => 17 kW

3 x 35 A => 24 kW

3 x 50 A => 34 kW

3 x 63 A => 43 kW

 

Vid större anläggningseffekter kontaktas Herrfors Nät-Verkko. 


För att produktionsanläggningarna smidigt kan tas i bruk, läs gärna våra tips. Vid frågor är du också välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Johan Sundholm, kundchef
(Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Terjärv, Oravais, Vörå, Maxmo)
044–7815 332
fornamn.efternamn@katterno.fi

 

Ari Sorvisto, kundchef
(Ylivieska, Alavieska)
(08) 411 0437
fornamn.efternamn@katterno.fi