Driftsmeddelanden Kopplingsarbeten i Vörå 24.01.2023

Bästa elkonsument,

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra elleveranser utför vi kopplingsarbeten i högspänningsnätet. Detta innebär att elleveransen tidvis är avbruten tisdagen den 24 januari kl. 9:00 – 12:00 i följande transformatordistrikt: nr 3186 Kettalot.

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Alla aktuella avbrott ser du här: http://avbrottskarta.herrfors.fi/

HERRFORS NÄT-VERKKO Oy Ab
Tel.  044-7815 339