Driftsmeddelanden Kopplingsarbeten i Kattilakoski 29.11.2019

Bästa elkonsument

För att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra elleveranser utför vi kopplingsarbeten i högspänningsnätet. Detta innebär att elleveransen tidvis är avbruten fredagen den 29 november kl. 12:00 – 14:30 i följande transformatordistrikt: nr 1026 Kattilakoski, nr 1046 Hjulfors, nr 1048 Åbrofors, nr 1066 Vitsjövägen och nr 1132 Vitsjöbro.

 

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

 

Alla aktuella avbrott ser du här: http://avbrottskarta.herrfors.fi/

HERRFORS NÄT-VERKKO Oy Ab
Tel. 044-7815 339