Ajankohtaista Ennätystulos epävarmassa maailmassa - Tutustu Katternö-yhtiöiden vuosikertomukseen vuodelle 2021
12.5.2022
Vuosikertomus

Ennätystulos epävarmassa maailmassa

Tutustu Katternö-yhtiöiden vuosikertomukseen vuodelle 2021

 

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet energia-alalla poikkeukselliset niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Sähkön markkinahinnan vuosikeskiarvo oli Suomessa 28 €/MWh v. 2020 ja 72 €/MWh v. 2021 – ensimmäinen ennätysalhainen ja toinen ennätyskorkea. Käytännössä kaikki sähkönhintaan vaikuttavat tekijät vaikuttivat samansuuntaisesti v. 2021. Nyt näemme ensimmäistä kertaa vakavasti EU:n ja Suomen poliitikkojen kuluneen 10 vuoden aikana tekemien energiapoliittisten päätösten vaikutukset. Edellisvuosi oli tuuli- ja vesivoiman osalta vaatimaton, joten suuri osa sähköstä oli tuotava muualta. Tästä syystä sähkön hinnat Suomessa olivat ison osan vuodesta kytköksissä Keski-Euroopan huomattavasti korkeampiin sähkön hintoihin, mitkä ovat pääasiassa perua Saksan ydinvoiman alasajosta ja sen suunnitellusta korvaamisesta osittain Venäjän fossiilisella kaasulla. Saksan sähkön hinnat ovat nousseet aivan uudelle tasolle hiilidioksidiverotuksen eli päästöoikeuksien noustua yli 1 000 % viitenä viime vuonna. Emme kirjoitushetkellä tiedä, mitä Ukrainan sota merkitsee Venäjän kaasutoimituksille. Vielä vähemmän tiedämme mahdollisten korvaavien polttoaineiden hintatasoista ja niiden vaikutuksista sähkön hintoihin.

 

Energia-alan myllerryksistä ja epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta emme ole tehneet Katternö-konsernin pitkän aikavälin strategiaan suuria muutoksia. Jatkamme uusiutuvan sähköntuotannon osuuden lisäämistä merkittävällä panostuksella uuteen tuulivoimaan. Otimme Puhuriosakkuusyhtiömme kautta v. 2022 alussa käyttöön Pyhäjoen ja Haapaveden tuulivoimapuistot. Investoinnin arvo on noin 110 milj. euroa, ja voimalat tuottavat vuodessa 300 GWh sähköä. Päätimme v. 2021 vielä kahden tuulivoimapuiston rakentamisesta, yhden Haapavedelle ja toisen Kannukseen. Tällä kertaa investoinnin arvo on 100 milj. euroa. Nämä puistot valmistuvat v. 2023 alussa, minkä lisäksi uudet hankkeet valmistuvat investointipäätöstä varten v. 2022 aikana. Katternö Kraftin osuus puistoista on 45 %. Haapavedellä jatketaan NordFuelin bioetanoli- ja biokaasujalostamon suunnittelua. Konsernin muut investoinnit olivat 32 milj. euroa. Suurin osa summasta kohdistui sähköverkkoon, jotta se olisi valmis vastaanottamaan uutta tuulivoimaa, sekä verkon säävarmuuden parantamiseen laissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Myös Herrforsin strategiatyö jatkuu kahden päätavoitteemme mukaisesti:


1) Nykyisen toimintamme, siis sähkön ja lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin tehostaminen.


2) Sellaisten uusien liiketoimintamallien kehittäminen, jotka tuovat lisäarvoa ja helpottavat asiakkaiden arkea. Vuonna 2022 pannaan täytäntöön jännittäviä osatavoitteita.


Tuloksellisesti vuosi 2021 oli ennätysvuosi sekä Katternö-konsernille että Herrforsille. Konsernin tulos ennen veroja oli 35,5 milj. euroa – siitä huolimatta, että Ukrainan kriisin takia Herrfors teki poistot kaikista Fennovoimaan tehdyistä investoinneista, mikä kuormitti tulosta 10,1 milj. eurolla. Alholmens Kraftin uudelleenjärjestelyssä omistajat, joilla oli vain osuus AK:n sähköntuotannosta, myivät omistuksensa, mikä antoi Herrforsille positiivisen tulosvaikutuksen. Konserni ja Herrfors tekivät erinomaisen tuloksen jopa ilman näitä kertaluonteisia rahoituseriä. Suurin yksittäinen syy hyvään tulokseen on sähköntuotannon vahva tulos.

 

Haluan esittää suurkiitokset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme heidän osoittamastaan luottamuksesta, ja vähintään yhtä suuren kiitoksen henkilökunnallemme hyvin tehdystä työstä. Ryhmähenkemme ja kykymme selviytyä yhdessä odottamattomista esteistä olivat viime vuonna erityisen arvokkaita.

 

Oy Katternö Ab maksoi hyvän tuloksen ansiosta ylimääräistä osinkoa vuonna 2021, jolloin omistajille maksettiin yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Oy Katternö Ab:n varsinainen yhtiökokous päätti tänään 9.5.2022 maksaa osinkoa 4,0 miljoonaa euroa. Suurimmalle omistajalle Pietarsaaren Energialle tämä tarkoittaa osinkotuloa vuonna 2021 2,4 miljoona euroa ja vuodelta 2022 1,6 miljoona euroa.

Taloudelliset avainluvut (1000 EUR)    

  Emoyhtiö Herrfors  Konserni Katternö 
  2021 2020 2021 2020
Liikevaihto 92 971 51 123 208 391 133 368
Liikevoitto 36 199 8 024 46 763 20 018
Voitto ennen tilinpäätöseriä 28 618 8 255 35 512 19 377
Vakavaraisuus % 55,0 51,4 37,1 36,0
Investoinnit 15 408 13 774 31 800 27 200
Henkilöstö 44 44 246 242

 

 

Lue Katternöyhtiöiden vuosikertomus 2021 kokonaisuudessaan täällä.


Lisätietoja: 
Roger Holm
Toimitusjohtaja
040-5852 495

Aiheeseen liittyviä uutisia

Uutinen

Uusimme sähkömittareita Pietarsaaren seudulla

Lue lisää
Uutinen

Yhteinen tiedonvaihtojärjestelmä nopeuttaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua

Lue lisää